Jak kupować

Zamówienia w E-Aptece Centrum przyjmowane są 24 h na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

 Możesz je złożyć w następujący sposób:

 • Za pośrednictwem strony internetowej: www.centrum-apteka.pl
 • W miejscu prowadzenia apteki ogólnodostępnej pod adresem: ul. Krakowska 10, 39-200 Dębica

 • Telefonicznie pod numerem telefonu : 515-041-759, (014) 670-34-02,

W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie lub w miejscu prowadzenia apteki osoba przyjmująca zamówienie określa następujące dane:

 • Dane zamawiającego i odbiorcy : Imię i Nazwisko/Nazwę, adres - ulicę, numer domu, kod pocztowy, miejscowość,  numer telefonu, adres poczty elektronicznej

 • Nazwę produktu, jego dawkę, postać farmaceutyczną i wielkość opakowania

 • Ilość produktu

 • Formę dostawy

 • Formę płatności

 • Całkowity koszt zamówienia

 • Kupujący zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zaakceptować treść Regulaminu

 • Po złożeniu zamówienia  Kupujący otrzyma zwrotną wiadomość eletroniczną (e-mail) z informacją o dokonanym zakupie

W przypadku złożenia  zamówienia za pośrednictwem strony internetowej: www.centrum-apteka.pl

Kupujący wybiera zamawiane towary w oparciu o informacje przedstawione na stronie internetowej apteki, poprzez dodanie ich do koszyka. Możesz modyfikować swoje zamówienie, aż do momentu przyciśnięcia przycisku 'realizuj zamówienie'

Po akceptacji zamówienia pojawi się strona logowania

Zarejestrowani Użytkownicy podają swój login i hasło. Jeśli wyświetlające się dane kupującego są aktualne, klikasz 'dalej' i możesz dokonać wyboru płatności oraz formy dostawy.
Jeśli są Państwo nowym klientem, prosimy kliknąć 'zarejestruj'. Uruchomi się procedura rejestracji  oraz proces tworzenia Konta Użytkownika
Możesz również dokonać zakupu bez logowania. Po wypełnieniu formularza danymi teleadresowymi i kliknięciu 'dalej' możesz dokonać wyboru formy przesyłki i formy płatności

 

 

Po wybraniu formy przesyłki, płatności i akceptacji, pojawi się podsumowanie zamówienia.

Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować treść Regulaminu.

Jeśli wszystkie dane są zgodne musisz nacisnąć przycisk 'realizuj zamówienie'. W przypadku skorzystania z opcji płatności elektronicznych, zostaniesz przekierowany na stronę serwisu płatnościowego, w celu dokonania płatności

Zamówienie zawiera:

 • Dane indentyfikujące placówkę: nazwę, adres, numer telefonu placówki przyjmującej zamówienie, numer aktualnego zezwolenia

 • Dane dotyczące zamawiającego: imię i nazwisko albo nazwę,  adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego

 • Dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwa, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego - jeżeli nie są zgodne z danymi zamawiającego

 • Dane dotyczące zamawianego produktu: nazwę, dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną, liczbę opakowań

 • Numer zamówienia, datę, imię i nazwisko osoby przyjmującej zamówienie

 • Sposób płatności i dostawy

 


 


Po złożeniu zamówienia otrzymasz zwrotną wiadomość elektroniczną (e-mail) z informacją o dokonanym zakupie. W kolejnych wiadomościach e-mail, będziesz informowany o statusie Twojego zamówienia.

Projekt i wdrożenie:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW,
tel. 17-862-05-45, fax 17-862-04-06,
e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl

Sprawdź aptekę

Koncesja na prowadzenie apteki

BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego